Przyszłość jest dziś

Zaufało nam już ponad milion Klientów.

Mamy najlepsze rozwiązania dla rodzin.

porozmawiajmy o ubezpieczeniach

Zostaw nam swoje dane,
skontaktujemy się w ciągu 24h

Obowiązek informacyjny administratora danych - KLIKNIJ TUTAJ

Dobierz wariant ochrony, który najlepiej zabezpieczy przyszłość Twoich najbliższych

Wybierz ubezpieczenie dla Twojej rodziny

Gwarancja Optima

Gwarancja Komfort

Terminowe ubezpieczenie na życie

i zdrowie dla całej rodziny

Pomoc w zgromadzeniu gwarantowanego kapitału dla dziecka

Wsparcie finansowe dziecka

Gwarantowany kapitał dla Ciebie oraz finansowe zabezpieczenie najbliższych od nagłego zdarzenia losowego

Gwarancja Komfort

Wybierz
Wybierz
Wybierz

HOT

Dla Ciebie

Gwarancja Ochrona Optima

Terminowe ubezpieczenie na życie

• Wysoka suma ubezpieczenia - dla osoby dorosłej może wynosić nawet

5 milionów złotych.

• Wcześniejsza wypłata 50% sumy ubezpieczenia (maks. 300 000 PLN)

w przypadku zdiagnozowania choroby śmiertelnej.

• Liczne dodatkowe ubezpieczenia np. na wypadek poważnej choroby, zawału, choroby układu krążenia, nowotworu lub na wypadek operacji.

Więcej o Gwarancji Optima
Zamów
Gwarancja Komfort

Wsparcie finansowe dziecka

Pewność wypłaty – bez względu na to, co się stanie z Tobą, dziecko dostanie kwotę określoną w umowie (przy wykupieniu umowy dodatkowej na wypadek śmierci Ubezpieczającego z przejęciem opłacania składek).

Udział w zysku – podane wartości w tabeli wykupów to minimum, które zostanie wypłacone. Towarzystwo dzieli się wypracowanym zyskiem w podziale: 90% dla Klienta, 10% dla Compensy.

Zwolnienie z podatku –cała kwota jest wolna od 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Odszkodowanie wypłacone, np. z tytułu śmierci rodzica, również nie będzie objęte podatkiem od spadków i darowizn.

Więcej o Gwarancji Komfort
Zamów
Gwarancja Komfort

Dla Ciebie

Gwarantowany kapitał dla Ciebie po dożyciu do końca okresu ubezpieczenia oraz finansowe zabezpieczenie najbliższych od nagłego zdarzenia losowego w trakcie umowy.

Wcześniejsza wypłata 50% sumy ubezpieczenia (maks. 300 000 PLN) w przypadku zdiagnozowania choroby śmiertelnej.

Zwolnienie z podatku –cała kwota jest wolna od 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Odszkodowanie wypłacone, np. z tytułu śmierci rodzica, również nie będzie objęte podatkiem od spadków i darowizn.

Więcej o Gwarancji Komfort
Zamów

Chcesz kupić ubezpieczenie lub uzyskać więcej informacji?

Wypełnij formularz na początku strony. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!

Powrót do formularza

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 43309, kapitał zakładowy w wysokości 224 263 746,00 zł, opłacony w całości, NIP: 527 20 52 806